Narzędzia dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dziś jest: piątek, 24 września 2021 r.

Imieniny: Gerarda, Teodora

Komunikat Dyrektora - Zajęcia Wspomagające

powiększ zdjęcie

Zajęcia wspomagające dla uczniów Technikum nr 3 i Branżowej Szkoły I stopnia

nformuję, że na terenie szkoły zostaną zorganizowane dla uczniów zajęcia  wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych przedmiotów ogólnokształcących.

Zajęcia będą odbywały się w terminie od 27 września 2021 r. do 17 grudnia 2021 r. i mogą mieć jedynie formę zajęć stacjonarnych.

Zajęcia zostaną zorganizowane wyłącznie dla uczniów zgłaszających chęć uczestnictwa w zajęciach.
Rodzice / prawni opiekunowie niepełnoletnich uczniów / pełnoletni uczniowie powinni złożyć pisemną deklarację uczestnictwa w zajęciach.
Deklarację należy przekazać do dnia 10 września 2021 r. wychowawcy klasy lub przesłać skan na adres e-mail szkoły. Niezłożenie deklaracji lub złożenie jej po terminie może skutkować brakiem możliwości przyjęcia ucznia na zajęcia wspomagające.

Deklaracja pełnoletniego ucznia Technikum nr 3
Dekalracja pełnoletniego ucznia Branżowej Szkoły I Stopnia
Deklaracja rodzica ucznia Technikum nr 3
Deklaracja rodzica ucznia Branżowej Szkoły I Stopnia

Zajęcia wspomagające zostaną zorganizowane dla uczniów:

  • Technikum nr 3:

w klasach I – z matematyki,

w klasach II – z matematyki i języka francuskiego,

w klasach III i IV – z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki

  • Branżowej Szkoły I stopnia z matematyki i wychowania fizycznego

Zajęcia będą się odbywały tylko w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej ilości uczniów (grupa co najmniej 10-osobowa).

Dodatkowych informacji udzielają wychowawcy klas oraz nauczyciele powyższych przedmiotów.

Beata Kuźnik - dyrektor CKZiU w Żorach

Polityka plików cookies | RODO | Klauzula RODO o zdalnym nauczaniu

© 2013-2021 CKZiU Żory. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Realizacja: qbic studio