Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dziś jest: wtorek, 11 sierpnia 2020 r.

Imieniny: Klary, Zuzanny

Praktyki Młodocianych

powiększ zdjęcie

Drodzy Uczniowie - Młodociani Pracownicy, Szanowni Rodzice i Opiekunowie

​Przekazuję Państwu najnowsze informacje zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  dotyczące realizacji zajęć praktycznych przez młodocianych pracowników:

  • „§ 4. 2. W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, zajęcia praktyczne zaplanowane do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, mogą być, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty uczniowie ci mogą realizować zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego lub z zakresu kształcenia ogólnego przewidziane do realizacji w tej samej klasie lub w klasach programowo wyższych.
  • 3. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, pracodawcom, którzy zawarli z uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w którym uczniowie ci nie uczęszczali na zajęcia praktyczne, wlicza się do okresu, za który przysługuje dofinansowanie, o którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.”

Uczniowie - młodociani pracownicy od 25.03.2020 uczymy się zdalnie, zajęcia praktyczne realizujecie w dni, które obowiązywały przed zawieszeniem zajęć.

Uczniowie - młodociani pracownicy bądźcie w kontakcie z Waszymi pracodawcami, to oni decydują czy powinniście uczęszczać na zajęcia praktyczne.

W związku z różnymi decyzjami pracodawców i instytucji zrzeszających pracodawców, realizacja zajęć praktycznych może nie być identyczna dla wszystkich pracowników młodocianych.

Bożena Długosz

kierownik praktycznej nauki zawodu

Polityka plików cookies | RODO

© 2013-2020 CKZiU Żory. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Realizacja: qbic studio