Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dziś jest: czwartek, 23 stycznia 2020 r.

Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda

Mechanik pojazdów samochodowych

Kształcenie odbywa się w cyklu trzyletnim

Mechanik pojazdów samochodowych naprawia i dokonuje przeglądu samochodów i innych pojazdów mechanicznych. Może pracować zgodnie ze specjalnością jako mechanik samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, pojazdów rolniczych itd. Miejscem pracy mechanika pojazdów samochodowych mogą być warsztaty, stacje serwisowe, firmy transportowe, zakłady komunikacji publicznej. Może on też prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwent tego kierunku po ukończeniu szkoły będzie umiał:

  • użytkować pojazdy samochodowe,
  • diagnozować pojazdy samochodowe,
  • naprawiać pojazdy samochodowe.
     

Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji  MG. 18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego:

Mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MG. 18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych lub technik pojazdów samochodowych, gdy dodatkowo zda egzamin z kwalifikacji MG. 12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Polityka plików cookies | RODO

© 2013-2020 CKZiU Żory. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Realizacja: qbic studio