Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dziś jest: czwartek, 23 stycznia 2020 r.

Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda

Mechatronik

Kształcenie odbywa się w cyklu trzyletnim.

Absolwent kierunku mechatronik może wykonywać pracę na stanowisku: operatora urządzeń i systemów mechatronicznych, operatora maszyn manipulacyjnych, montera urządzeń mechatronicznych, diagnosty urządzeń mechatronicznych, konserwatora maszyn i urządzeń mechatronicznych. Może też być brygadzistą, ale wówczas praca na tym stanowisku wymaga umiejętności związanych z pracą zespołową i umiejętnością kierowania zespołem ludzi, komunikowania się, oraz podejmowania szybkich i trafnych decyzji i podzielności uwagi. Monterzy mechatronicy mogą wykonywać zadania zawodowe w różnych gałęziach przemysłu, a niekiedy prowadzić własne firmy produkcyjne i usługowe. Według prognoz specjalistów zajmujących się badaniem rynku pracy, mechatronicy stanowią grupę zawodów przyszłości.

Absolwent tego kierunku po ukończeniu szkoły będzie umiał:

  • montować urządzenia i systemy mechatroniczne,

  • dokonywać rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,

  • dokonywać konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji EE. 02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,  który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie mechatronik jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego:

Mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji EE. 02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych  może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik, gdy dodatkowo zda egzamin z kwalifikacji EE. 21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Praktykę można realizować m.in. w firmie Tenneco w Rybniku.

Polityka plików cookies | RODO

© 2013-2020 CKZiU Żory. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Realizacja: qbic studio