Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dziś jest: czwartek, 23 stycznia 2020 r.

Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda

Sprzedawca

Kształcenie odbywa się w cyklu trzyletnim.

Zawód sprzedawca należy do grupy zawodów usługowych, wobec tego dominującym typem relacji w procesie pracy jest człowiek – człowiek. W procesie dydaktyczno-wychowawczym kładziemy więc nacisk na kształtowanie postaw i nawyków, w szczególności takich jak: uczciwość, komunikatywność, spostrzegawczość, odpowiedzialność, zamiłowanie do porządku, dbałość o własny wygląd.Zadania zawodowe sprzedawcy obejmują zadania właściwe dla zawodów: akwizytor oraz pracownik salonu sprzedaży, czyli punktu sprzedaży o wysokim standardzie obsługi. Absolwent będzie mógł także podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek.Miejscem pracy sprzedawcy może być punkt sprzedaży detalicznej (bez względu na jego standard i stosowaną formę sprzedaży) a także wszystkie te miejsca, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej a w szczególności: hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej, mieszkania, instytucje.

Absolwent tego kierunku po ukończeniu szkoły będzie umiał:

  • przyjmować dostawy oraz przygotowywać towary do sprzedaży,
  • wykonywać prace związane z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji  AU. 20 Prowadzenie sprzedaży, który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sprzedawca jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego:

Sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji AU. 20 Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec, gdy dodatkowo zda egzamin z kwalifikacji AU. 25 Prowadzenie działalności handlowej. Może również uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa, gdy zda egzamin z kwalifikacji AU. 24 Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej. 

Polityka plików cookies | RODO

© 2013-2020 CKZiU Żory. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Realizacja: qbic studio