Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dziś jest: sobota, 21 września 2019 r.

Imieniny: Hipolita, Mateusza

Kierunki kształcenia 2019/2020

Informacje o kierunkach kształcenia - od 1 września 2019/2020.
 
 Branżowa Szkoła I Stopnia

Uczniowie klas wielozawodowych realizują przedmioty zawodowe na 4-tygodniowych kursach w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego (w każdym roku szkolnym). Koszty szkolenia pokrywa szkoła. Dojazd we własnym zakresie.

Kandydaci powinni posiadać praktykę w danym zawodzie.


Technikum Nr 3

czteroletnie, na podbudowie gimnazjum, w zawodach:


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • bezpłatne
 • zaoczne
 • trzyletnie (VI semestrów)
 • absolwenci ZSZ przyjmowani są do klasy drugiej czyli na III semestr

Do liceum może uczęszczać każda pełnoletnia osoba. Liceum daje możliwość uzyskania wykształcenia średniego i/lub matury.


Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 • bezpłatne
 • zaoczne
 • dwusemestralne
 • w kursie może uczestniczyć każda pełnoletnia osoba

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) dają możliwość przygotowania się do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie prowadzonego przez OKE (Okręgową Komisję Egzaminacyjną).  Kursy te dają możliwość przekwalifikowania się i zdobycia zawodu. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Od września 2019/2020 prowadzimy kursy w następujących kwalifikacjach:

 • Kwalifikacja A. 18  - prowadzenie sprzedaży (kwalifikacja w zawodzie sprzedawca, która stanowi podbudowę zawodu technik handlowiec)
 • Kwalifikacja A. 19  - wykonywanie zabiegów fryzjerskich (kwalifikacja w zawodzie fryzjer, która stanowi podbudowę zawodu technik usług fryzjerskich)
 • Kwalifikacja A. 22 - prowadzenie działalności handlowej (kwalifikacja w zawodzie sprzedawca, która stanowi podbudowę zawodu technik handlowiec)
 • Kwalifikacja A. 23 - wykonywanie projektów fryzur (kwalifikacja w zawodzie fryzjer, która stanowi podbudowę zawodu technik usług fryzjerskich)
 • Kwalifikacja T. 06 - sporządzanie potraw i napojów (kwalifikacja w zawodzie kucharz, która stanowi podbudowę zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Kwalifikacja T.15 - organizacja żywienia i usług gastronomicznych (kwalifikacja w zawodzie kucharz, która stanowi podbudowę zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych)

Polityka plików cookies | RODO

© 2013-2019 CKZiU Żory. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Realizacja: qbic studio