Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dziś jest: niedziela, 27 września 2020 r.

Imieniny: Justyny, Wincentego

Wytyczne Dotyczące Bezpieczeństwa

powiększ zdjęcie

Wytyczne dotyczące organizacji pracy szkoły od 01 września 2020 r.

Drodzy Uczniowie i Słuchacze
Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie,


Po okresie zdalnego nauczania i przerwie wakacyjnej wracamy do szkoły. Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam Wszystkim brakowało bezpośredniego kontaktu podczas zajęć szkolnych.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju i naszym regionie wymusza konieczność wprowadzenia dodatkowych rozwiązań, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wytyczne postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wytyczne zostały umieszczone na stronie www.ckziu.zory.pl i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. Zostały one również umieszczone w e-dzienniku w zakładce Informacje.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na boisku szkolnym, a praktyczna nauka zawodu tj. zajęcia praktyczne w Branżowej Szkole I stopnia oraz praktyki zawodowe w Technikum nr 3 będą odbywały się u pracodawców w zakładach pracy.

W obecnych warunkach konieczne jest wprowadzenie kilku nowych rozwiązań:

 • wydłużeniu ulega czas trwania zajęć, które będą mogły się rozpoczynać już o godz. 7.10 i trwać maksymalnie do godz. 18.05,
 • uczniowie będą większość lekcji spędzać w wyznaczonej sali, a przemieszczać się tylko na zajęcia praktyczne prowadzone w szkolnych pracowniach,
 • uczniowie nie będą mieli możliwości korzystania z tzw. źródełka wody, ani z automatów z napojami i jedzeniem,
 • uczniowie wchodzą do szkoły dwoma wejściami: wejściem głównym – uczniowie korzystający z szafek uczniowskich, wejściem z tyłu szkoły – uczniowie korzystający z szatni,
 • uczniowie opuszczają szkołę wejściem głównym,

Jednocześnie zwracam się do z prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie/słuchacze wyłącznie zdrowi. Uczniowie chorzy, zakatarzeni lub z temperaturą nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach.
 3. W zajęciach nie może uczestniczyć uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 4. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza przedsionkiem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.
  O możliwości wejścia na teren szkoły decyduje pracownik sekretariatu.
 5. Rodzice i opiekunowie  przebywający w przestrzeni wspólnej szkoły, powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) zachowując przy tym tzw. dystans społeczny ok. 1,5m.
 6. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

Proszę o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi od 01 września 2020 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach.

Wytyczne bezpieczeństwa w CKZiU w Żorach obowiązujące od 01 września 2020

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem
Beata Kuźnik    
Dyrektor szkoły

Polityka plików cookies | RODO

© 2013-2020 CKZiU Żory. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Realizacja: qbic studio