Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dziś jest: wtorek, 11 sierpnia 2020 r.

Imieniny: Klary, Zuzanny

Zajęcia Zdalne od 25 Marca 2020

powiększ zdjęcie

Informacja dla Rodziców i Opiekunów 

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!
Mam ogromną nadzieję, że u Państwa wszystko dobrze… chociaż wszystkim nam na pewno nie jest łatwo odnaleźć się w tej trudnej sytuacji.

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Obecnie w okresie 25.03. do 10.04.2020 nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego realizowanego za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu.

Zapewniam Państwa, że dopełnimy wszystkich starań, aby czas ten wykorzystać jak najlepiej.

Zarówno w Technikum nr 3 jak i w Branżowej Szkole I stopnia zajęcia będą realizowane w dniach od poniedziałku do piątku (również w przypadku uczniów młodocianych pracowników) przepraszam aktualizacja sytuacji młodocianych w kolejnym artykule.

Informacje związane z organizacją pracy szkoły będą dostępne dla Państwa w zakładce „ZDALNE NAUCZANIE” (obecnie są sukcesywnie tam wprowadzane).

Poniżej najistotniejsze regulacje:

 • podstawowym narzędziem komunikacji z uczniami / słuchaczami oraz z rodzicami będzie stosowany na co dzień w szkole dziennik elektroniczny firmy Vulcan, który umożliwia pracę zarówno za pośrednictwem komputera jak i aplikacji mobilnych,
 • w przypadku uczniów, którzy nie posiadają dostępu do dziennika elektronicznego forma zdalnego nauczania będzie ustalana indywidualnie z rodzicem przez dyrektora przy współpracy z wychowawcą,
 • za pośrednictwem dziennika nauczyciele będą przekazywali uczniom informacje m.in. o: sposobach prowadzenia zajęć na odległość, o tygodniowym zakresie treści nauczania, sposobach monitorowania postępów uczniów oraz sposobów weryfikacji wiedzy i umiejętności (ocenianie),
 • nauczyciele będą realizować zajęcia ujęte w planie zajęć różnymi formami również poprzez bezpośredni kontakt z uczniem (np. komunikatory internetowe, platformy do spotkań online, telefonicznie),
 • będzie odnotowywane wywiązywanie się przez uczniów z obowiązku realizacji zajęć tzw. odnotowywanie obecności (proszę pamiętać o obowiązku szkolnym / o obowiązku nauki)
  a) w przypadku zajęć typu online – frekwencja zgodnie z uczestnictwem w zajęciach lub odsłuchaniem zajęć (decyduje nauczyciel przedmiotu),        .                                             
   b)  w przypadku zajęć, prowadzonych z użyciem innych technik niż wymieniona powyżej,  o zrealizowaniu przez ucznia zajęć decyduje nauczyciel przedmiotu uwzględniając np. logowanie się do dziennika elektronicznego, kontakt za pomocą komunikatorów internetowych, terminową realizację polecenia, itp., (realizacja zajęć może też odbywać się poprzez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia),
  c) realizacja zajęć przez ucznia o potrzebie kształcenia specjalnego może być realizowana przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.
 • plan zajęć został udostępniony na dzienniku elektronicznym,
 • dostępne będą nauczycielskie konsultacje  - szczegóły zakładka – zdalne nauczanie (możliwy kontakt za pośrednictwem dziennika)
 • Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji:
 • pedagodzy szkolni pani ANETA MROWIEC i pani MONIKA HOŁOWNIA pozostają do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach 9.00 – 13.00 w każdy dzień tygodnia (od 30.03. zmiana terminów, zakładka zdalne nauczanie) ,
 • można konsultować się z doradcą zawodowym panem DAMIANEM LEJTĄ,
 • do kierownik praktycznej nauki zawodu BOŻENY DŁUGOSZ proszę kierować sprawy dotyczące
  praktycznej nauki zawodu, turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników oraz egzaminów zawodowych,
 • do wicedyrektor pani AGNIESZKI NIEDOBECKIEJ – sprawy dotyczące egzaminów maturalnych,
 • do wicedyrektor pani RENATY WIECZOREK – sprawy dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • w przypadku trudności z obsługą komputera, uruchomienia  programów lub aplikacji
  wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania pomocą służy pan JULIUSZ KOBYLANKA i pani ANETA MROWIEC,
 • pozostaję również do Państwa dyspozycji.

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury.
Jedynie w najpilniejszych sprawach proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami sekretariatu w godz. 9:00-12:00 (tel. 32 43 45 366).
W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@ckziuzory.pl

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym biblioteka szkolna oraz szkolne boisko).

Zwracam się do Państwa z prośbą o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci.                                    

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Bądźmy RAZEM w tej trudnej dla wszystkich sytuacji…

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji w kraju, możliwe są modyfikacje kształcenia na odległość.

Z poważaniem
Beata Kuźnik 
dyrektor CKZiU w Żorach

Polityka plików cookies | RODO

© 2013-2020 CKZiU Żory. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Realizacja: qbic studio