Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dziś jest: czwartek, 23 stycznia 2020 r.

Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda

Cukiernik

Kształcenie odbywa się w cyklu trzyletnim.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik może podejmować pracę w zakładzie wytwarzającym artykuły cukiernicze, takie jak: ciasta, wyroby czekoladowe, lody, pieczywo cukiernicze, wyroby karmelowe. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Absolwent tego kierunku po ukończeniu szkoły będzie umiał:

  • obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów cukierniczych,
  • sporządzać półprodukty cukiernicze,
  • sporządzać gotowe wyroby cukiernicze,
  • dekorować wyroby cukiernicze.

Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji TG. 04 Produkcja wyrobów cukierniczych, który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie cukiernik jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego:

Cukiernik po potwierdzeniu kwalifikacji TG. 04 Produkcja wyrobów cukierniczych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności, gdy do­dat­ko­wo zda eg­za­min z kwa­li­fi­ka­cji TG. 17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Polityka plików cookies | RODO

© 2013-2020 CKZiU Żory. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Realizacja: qbic studio