Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dziś jest: czwartek, 09 lipca 2020 r.

Imieniny: Weroniki, Zenona

Kelner

OPIS ZAWODU:

KELNER obsługuje gości oraz sporządza potrawy i napoje. W tym zawodzie ważny jest zmysł smaku, węchu oraz sprawność manualna. Praca kelnera ma charakter indywidualny (w małych zakładach gastronomicznych) lub zespołowy (kilku kelnerów pracujących równocześnie, z których każdy obsługuje przydzielony mu rewir lub wykonuje przydzielone mu zadania np. przyjmuje zamówienia, podaje wino, sprząta naczynia).

WARUNKI PRACY:

Kelner pracuje przeciętnie od 6 do 9 godzin dziennie. Zdarza się jednak, że czas jego pracy może sięgać 12 godzin. Zazwyczaj to praca zmianowa. Wiele placówek jest otwartych „do ostatniego klienta”, a  najwięcej gości obsługuje w  dni powszechnie wolne od pracy (niedziele i święta). Zamknięcie restauracji nie oznacza, że praca jest skończona, kelner kończy pracę dopiero wtedy, gdy sala konsumpcyjna jest uprzątnięta i gdy rozliczy się z rachunków. Najbardziej charakterystyczną cechą tego zawodu jest praca w ciągłym ruchu, kelner w ciągu dnia pokonuje wiele kilometrów. Najczęściej kelner przebywa w pomieszczeniu, praca na wolnym powietrzu zdarza się rzadko (ogródki kawiarniane, tarasy itp.). Kelner musi przez długi czas przebywać w  zamkniętym, często słabo oświetlonym pomieszczeniu (nastrojowe, przyciemnione światło) lub odwrotnie – w intensywnym świetle. Jest narażony na dym papierosowy i nadmierny hałas.

KARIERA EDUKACYJNA:

Po ukończeniu szkoły, której cykl kształcenia odbywa się przez 3 lata, zdajesz zewnętrzny egzamin potwierdzajacy kwalifikacje z zakresu kwalifikacji HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich, który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie kelner jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej. Kelner po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich, może uzyskać dyplom potwierdzajacy kwalifikacje w zawodzie technik usług kelnerskich, gdy dodatkowo zda egzamin z kwalifiakcji HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych.

KARIERA ZAWODOWA:

Kelner może być zatrudniony w restauracji, kawiarni, barze lub pubie. Lokale te są placówkami samodzielnymi lub wchodzą w skład innej placówki np. hotelu, teatru.

 

 

 

 

Polityka plików cookies | RODO

© 2013-2020 CKZiU Żory. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Realizacja: qbic studio