Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dziś jest: czwartek, 23 stycznia 2020 r.

Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda

Piekarz

Kształcenie odbywa się w cyklu trzyletnim.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz może podejmować pracę w zakładach piekarskich - rzemieślniczych i przemysłowych, zakładach gastronomicznych oraz w punktach zbytu pieczywa. Absolwent może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Absolwent tego kierunku po ukończeniu szkoły będzie umiał:

  • przygotowywać surowce do produkcji wyrobów piekarskich,
  • sporządzać półprodukty piekarskie,
  • dzielić ciasta i kształtować kęsy na wyroby piekarskie,
  • przeprowadzić rozrost oraz wypiek pieczywa,
  • obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów piekarskich.

Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji TG. 03 Produkcja wyrobów piekarskich, który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie piekarz jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego:

Piekarz po potwierdzeniu kwalifikacji TG. 03 Produkcja wyrobów piekarskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności, gdy dodatkowo zda egzamin z kwalifikacji TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

 

Polityka plików cookies | RODO

© 2013-2020 CKZiU Żory. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Realizacja: qbic studio