Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dziś jest: czwartek, 23 stycznia 2020 r.

Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda

Ślusarz

Kształcenie odbywa się w cyklu trzyletnim.

Zawód ślusarz jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. Ślusarze najczęściej specjalizują się w budowaniu prostych konstrukcji stalowych np. krat, bram, ogrodzeń, zbiorników i zbrojeń budowlanych, konserwowaniu i naprawie urządzeń komunalnych np. zamków, zasuw, zawiasów, prostych elementów instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych i wentylacyjnych, w naprawianiu sprzętu domowego np. maszyn do szycia, młynków, robotów kuchennych, wentylatorów, pralek, naprawianiu prostych mechanizmów w nadwoziach pojazdów mechanicznych, takich jak: zamki, blokady, podnośniki oraz wytwarzaniu, naprawianiu i odtwarzaniu metalowych wyrobów artystycznych np. świeczników, kandelabrów, żyrandoli i okuć.

Absolwent tego kierunku po ukończeniu szkoły będzie umiał:

  • wykonywać elementy maszyn i urządzeń metodą obróbki ręcznej i maszynowej,

  • naprawiać elementy maszyn, urządzeń i narzędzi,

  • wykonywać połączenia materiałów,
  • konserwować elementy maszyn, urządzeń i narzędzi.

Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji MG. 20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ślusarz jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego:

Ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji MG. 20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik, gdy dodatkowo zda egzamin z kwalifikacji MG. 44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Praktykę można realizować m.in. w firmie Tenneco w Rybniku.

Polityka plików cookies | RODO

© 2013-2020 CKZiU Żory. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Realizacja: qbic studio