Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dziś jest: czwartek, 18 stycznia 2018 r.

Imieniny: Małgorzaty, Piotra

Technik organizacji reklamy - fotografia i produkcja medialna

Technik organizacji reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zajmuje się zbieraniem informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, opracowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, przygotowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe.
Może pracować w działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń, działach promocji środków masowego przekazu, agencjach i studiach graficznych, agencjach d/s kontaktów z prasą i kształtowaniem opinii publicznej (Public Relations), w agencjach prasowych, w radiu i telewizji.

Absolwent tego kierunku po ukończeniu szkoły będzie umiał:

  • organizować oraz prowadzić sprzedaż produktów i usług reklamowych,
  • organizować oraz prowadzić kampanię reklamową,
  • projektować oraz wykonywać środki reklamowe.

Po ukończeniu szkoły absolwent zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji  A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych i A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej, który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik organizacji reklamy jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

1. SESJE ZDJĘCIOWE

2. WYCIECZKI ZAWODOWE

3. REKLAMA

4. GRAFIKI 

 

© 2013-2018 CKZiU Żory. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Realizacja: qbic studio