Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Dziś jest: piątek, 26 lutego 2021 r.

Imieniny: Aleksandra, Mirosława

Kierunki kształcenia 2020/2021

Informacje o kierunkach kształcenia - od 1 września 2020/2021.

Branżowa Szkoła I Stopnia:

Branżowa Szkoła II Stopnia:

Po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, uzyskasz wykształcenie średnie branżowe oraz tytuł technika.


Technikum Nr 3:

pięcioletnie -  na podbudowie szkoły podstawowej w następujących zawodach:


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:

 • bezpłatne
 • zaoczne
 • dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i branżowych szkół I stopnia
 • dla absolwentów gimnazjów
 • dla absolwentów szkół podstawowych
 • trzyletnie (VI semestrów)
 • czteroletnie (VIII semestrów)
 • absolwenci ZSZ przyjmowani są do klasy drugiej czyli na III semestr

Do liceum może uczęszczać każda pełnoletnia osoba. Liceum daje możliwość uzyskania wykształcenia średniego i/lub matury.


Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

 • bezpłatne
 • zaoczne
 • dwusemestralne
 • w kursie może uczestniczyć każda pełnoletnia osoba

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) dają możliwość przygotowania się do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie prowadzonego przez OKE (Okręgową Komisję Egzaminacyjną).  Kursy te dają możliwość przekwalifikowania się i zdobycia zawodu. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Od września 2020/2021 prowadzimy kursy w następujących kwalifikacjach:

 • Kwalifikacja HAN. 01  - prowadzenie sprzedaży (kwalifikacja w zawodzie sprzedawca, która stanowi podbudowę zawodu technik handlowiec)
 • Kwalifikacja HAN. 02  - prowadzenie działań handlowych (kwalifikacja zawodu technik handlowiec)
 • Kwalifikacja FRK. 01  - wykonywanie usług fryzjerskich (kwalifikacja w zawodzie fryzjer, która stanowi podbudowę zawodu technik usług fryzjerskich)
 • Kwalifikacja FRK. 03  - projektowanie i wykonywanie fryzur (kwalifikacja zawodu technik usług fryzjerskich)
 • Kwalifikacja HGT. 02  - przygotowanie i wydawanie dań (kwalifikacja w zawodzie kucharz, która stanowi podbudowę zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Kwalifikacja HGT. 12  - organizacja żywienia i usług gastronomicznych (kwalifikacja w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych)

Polityka plików cookies | RODO | Klauzula RODO o zdalnym nauczaniu

© 2013-2021 CKZiU Żory. Wszelkie prawa zastrzeżone.    Realizacja: qbic studio